Image

De masterclass de Dokter en de Dood staat in het teken van de weg naar de dood en de dood zelf.


Palliatieve zorg heeft één belangrijk doel: een goede kwaliteit van het resterende leven. Naarmate behandelmogelijkheden voor de patiënt afnemen, wordt het belang van goede palliatieve zorg steeds duidelijker.

Er is steeds meer bewustwording over de waarde van palliatieve zorg. Maar de tijd in de spreekkamer is beperkt. Tijdens de masterclass De Dokter en de Dood op 12 mei 2023 nemen we de lastige vragen en complexe dilemma’s rondom palliatieve zorg en de dood onder de loep. In één dag nemen we u mee in de zorg die niet gericht is op genezing, maar op verzachting van lijden, voor de patiënt en haar/zijn naasten.

Tijdens de masterclass verdiept u zich in:

 • Wat is een goede kwaliteit van leven?
 • Wanneer verschuift het verlenen van curatieve zorg naar palliatieve zorg?
 • Hoe ziet het proces van afscheid nemen eruit?
 • Wat is de meerwaarde van palliatieve teams?
 • Hoe voert u het juiste gesprek met patiënten en hun naasten?

Dé kans om u in één dag te verdiepen in de complexe dilemma's rondom palliatieve zorg. Bekijk hieronder het indrukwekkende programma:

Praktische informatie
 • Vrijdag 12 mei 2023
 • van der Valk Utrecht
 • va. 299,-
Direct aanmelden
Aanmelden 12 mei 2023 >

Extra
Programma >

Sprekers >

Prijs & info >

Programma

 • Ontvangst

  09.00 uur

 • Opening door de dagvoorzitter

  09.30 uur
  door Kjell Lutz

 • Multidisciplinaire aanpak bij (het proces van) palliatieve sedatie

  09.40 uur
  door dr. Sander de Hosson Longarts, gespecialiseerd in longkanker en palliatieve zorg

  Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase met als doel het lijden van de patiënt te verlichten. Bij ondraaglijk lijden door één of meer ernstige symptomen die onbehandelbaar (refractair) zijn, kan palliatieve sedatie ingezet worden. Sander de Hosson trapt de masterclass af met de nieuwe richtlijn over palliatieve sedatie.

  Een lezing over:

  • Meer aandacht voor het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie als onderdeel van palliatieve zorg.
  • Door tijdig het gesprek over mogelijkheden van behandelingen en wensen rondom het sterven te voeren, kunnen patiënten hun persoonlijke keuzes op tijd maken en kenbaar maken.
  • Meer informatie over en concrete handvatten voor voorlichting aan patiënten en naasten.

 • Korte break

  10.40 uur

 • Wat is tijdige integratie van palliatieve zorg?

  11.00 uur
  door Manon Boddaert, medisch adviseur bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Palliatieve zorg Nederland (PZNL), arts palliatieve geneeskunde

  Er is nog te weinig aandacht voor de laatste levensfase. Als het laatste stukje zorg wordt vergeten,  gaat er veel levensgeluk verloren voor patiënten én voor naasten. Zorgprofessionals moeten zich meer bewust worden van het belang van tijdige integratie van palliatieve zorg. Hoe eerder zij hierbij stil staan, hoe beter. De tijd in de spreekkamer is beperkt, daarom kunnen behandelaars palliatieve teams inzetten, die met patiënten en hun naasten bespreken wat zij willen en nodig hebben. De meerwaarde van interventies zoals gesprekshulpen of de behandeling van pijn of vermoeidheid worden erg gewaardeerd.

  Een praktische lezing over:

  • Hoe werk je goed samen in het belang van patiënt en diens naasten?
  • Wat is de meerwaarde van palliatieve teams?
  • De uitdagingen bij het inbedden van goede palliatieve zorg

 • Interculturele palliatieve zorg

  11.45 uur
  door Mustafa Bulut, pionier op het gebied van interculturele zorg

  Hoe gaat u om met veel familieleden rondom de patiënt? Wat doet u als de patiënt pijnbestrijding weigert? Waar moet u tijdens een slechtnieuwsgesprek op letten? En hoe om te gaan met taalbarrières bij patiënten en tolkende familieleden versus een professionele tolk. Mustafa Bulut gaat in op de culturele en religieuze waarden van de patiënt binnen de behandelrelatie. Er zijn verschillende beeldvormingen rondom comfortbehandeling vanuit verschillende culturen.

  • Waarom willen patiënten bij bewustzijn blijven, voordat zij overlijden?
  • Hoe behandelbeperkingen bespreekbaar te maken
  • De verschillende beeldvormingen rondom comfortbehandeling vanuit verschillende culturen
  • Het slechtnieuwsgesprek op internationaal niveau
  • Interculturele communicatiemodellen zoals hoog- en laag context communicatie van Hall & Hall
  • Man-vrouw verhoudingen binnen verschillende culturen
  • Omgangsvormen met de wens vanuit patiënt en/of familie om door te behandelen, terwijl dat medisch zinloos wordt geacht

 • Casuïstiek

  12.30 uur

 • Lunchpauze

  13.00 uur

 • Beslissingen in alle fasen van ongeneeslijke ziekte

  13.50 uur
  door dr. Eric Geijteman, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog Erasmus MC

  Dokters kunnen zich juist ook in de laatste levensfase buitengewoon verdienstelijk maken. Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infauste prognose? Eric Geijteman geeft  praktische handvatten aan artsen om de optimale omstandigheden te creëren voor patiënten in tijdnood.

  • Wat is 'op tijd' vertellen?
  • Hoe gaat een arts om met een terminale patiënt die hoop houdt?
  • Kunnen alle betrokken behandelaars alle relevante gegevens kennen?
  • Is palliatieve sedatie in sommige gevallen geen sluitroute voor euthanasie?
  • Waar ligt de grens tussen goed behandelen en te lang doorbehandelen?

 • Aandacht voor betekenisvolle context van de patiënt

  14.35 uur
  door prof. dr. Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc

  De (ongeneeslijke) aandoening die iemand heeft, de behandeling en prognose hebben veel impact op patiënt en omgeving. Dit roept allerlei zingevingsvragen op, die een patiënt meestal niet expliciet deelt. Maar wanneer je in het contact met de patiënt er open voor staat, kun je ‘cues’, of ‘contextual red flags’ herkennen die een soort natuurlijke toegang kunnen verschaffen tot wat van betekenis is voor die persoon. Dat maakt niet alleen dat je beter in contact komt met je patiënt, maar kan ook grote gevolgen hebben voor de behandeling. In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met signaleren en verkennen wat de patiënt in het bijzonder bezig houdt, en dit integreren in het zorg- en behandelplan en overdracht. Dit alles onderbouwd met wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk.

 • Korte break

  15.15 uur

 • Hoe ga je om met rouw en verlies?

  15.30 uur
  door prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog en emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven

  Hoe moet je nu verder? Hoe de naasten nu verder? Wat doet het verlies met jou en met de naasten? Hoe kun je bijstaan in het verdriet?

 • Afsluiting & Netwerkborrel

  16.30 uur

Tijdens deze masterclass verdiept u zichzelf in de volgende onderwerpen:
 • Advance Care Planning
 • Betekenisvolle communicatie
 • Communicatieve vaardigheden
 • Depressie
 • Ethiek
 • Euthanasie
 • Gespreksvaardigheden
 • Grenzen tussen behandelen en te lang doorbehandelen
 • Hoop
 • Inbedden van goede palliatieve zorg
 • Palliatieve sedatie
 • Palliatieve teams
 • Palliatieve zorg in de eerste lijn: huisarts en hospice
 • Palliatieve zorg in het ziekenhuis
 • Pijn
 • Proces afscheid
 • Rouw
 • Spiritualiteit in palliatieve fase
 • Stervensfase
 • Uitgangspunten palliatieve zorg
 • Vermoeidheid
 • Wat u in de praktijk leert
 • Zingevingszorg
 • Zorg in de stervensfase
 • Zorg voor de dokter zelf
 • Zorgplan
Een dag in het teken van de weg naar de dood en de dood zelf.