Image

De masterclass de Dokter en de Dood staat in het teken van de weg naar de dood en de dood zelf.


Palliatieve zorg heeft één belangrijk doel: een goede kwaliteit van het resterende leven. Naarmate behandelmogelijkheden voor de patiënt afnemen, wordt het belang van goede palliatieve zorg steeds duidelijker.

Er is steeds meer bewustwording over de waarde van palliatieve zorg. Maar de tijd in de spreekkamer is beperkt. Tijdens de masterclass De Dokter en de Dood nemen we de lastige vragen en complexe dilemma’s rondom palliatieve zorg en de dood onder de loep. In één dag nemen we u mee in de zorg die niet gericht is op genezing, maar op verzachting van lijden, voor de patiënt en haar/zijn naasten.

Tijdens de masterclass verdiept u zich in:

 • Wat is een goede kwaliteit van leven?
 • Wanneer verschuift het verlenen van curatieve zorg naar palliatieve zorg?
 • Hoe ziet het proces van afscheid nemen eruit?
 • Wat is de meerwaarde van palliatieve teams?
 • Hoe voert u het juiste gesprek met patiënten en hun naasten?

Dé kans om u in één dag te verdiepen in de complexe dilemma's rondom palliatieve zorg.

Praktische informatie
 • Vrijdag 7 oktober 2022
 • van der Valk Utrecht
 • va. 299,-
Direct aanmelden

Aanmelden 7 oktober 2022

Extra
Bekijk de sprekers >>

Prijs & info >>

Programma

 • Ontvangst

  09.00 uur

 • Opening door de dagvoorzitter

  09.30 uur

 • Moet de dokter er zijn voor de ziekte of voor de patiënt en zijn/haar naasten?

  09.40 uur
  door dr. Sander de Hosson Longarts, gespecialiseerd in longkanker en palliatieve zorg

  Het rouwen zelf begint vaak al wanneer de diagnose bekend wordt, zeker als duidelijk wordt dat genezing er niet (meer) inzit. Op dat moment start ook voor de naasten het proces van afscheid nemen: afscheid van een toekomst met de geliefde, langzaam maar zeker wennen aan het idee binnenkort verder te moeten zonder die ander. Dit is voor alle partijen erg zwaar, nog los van de gezondheidstoestand van de zieke.

  Een lezing over:

  • Wat zijn de belangrijkste onderdelen van advance care planning?
  • Communicatie met stervende patiënten en familieleden
  • De stervensfase

 • Korte break

  10.30 uur

 • Over leven | Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase

  11.00 uur
  door prof. dr. Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc

  Yvonne Engels is deskundig op het gebied van proactieve palliatieve zorg en op het gebied van betekenisvolle communicatie tussen zorgprofessional en patiënt.

  Een lezing over:

  • Anticiperen op de wensen, behoeften en toekomstscenario's van de patiënt.
  • Het signaleren en verkennen van zingevingsvragen van patiënten
  • Zingevingszorg is van ons allemaal. Zingeving gaat OVER LEVEN.

 • Lunchpauze

  12.00 uur

 • Beslissingen in alle fasen van ongeneeslijke ziekte

  13.00 uur
  door dr. Eric Geijteman, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog Erasmus MC

  Dokters kunnen zich juist ook in de laatste levensfase buitengewoon verdienstelijk maken. Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infauste prognose? Eric Geijteman geeft  praktische handvatten aan artsen om de optimale omstandigheden te creëren voor patiënten in tijdnood.

  • Wat is 'op tijd' vertellen?
  • Hoe gaat een arts om met een terminale patiënt die hoop houdt?
  • Kunnen alle betrokken behandelaars alle relevante gegevens kennen?
  • Is palliatieve sedatie in sommige gevallen geen sluitroute voor euthanasie?
  • Waar ligt de grens tussen goed behandelen en te lang doorbehandelen?

 • Wat is tijdige integratie van palliatieve zorg?

  14.00 uur
  door prof. dr. Yvette van der Linden, hoogleraar Palliatieve Geneeskunde en radiotherapeut-oncoloog in het LUMC.

  Er is nog te weinig aandacht voor de laatste levensfase. Als het laatste stukje zorg wordt vergeten,  gaat er veel levensgeluk verloren voor patiënten én voor naasten. Zorgprofessionals moeten zich meer bewust worden van het belang van tijdige integratie van palliatieve zorg. Hoe eerder zij hierbij stil staan, hoe beter. De tijd in de spreekkamer is beperkt, daarom kunnen behandelaars palliatieve teams inzetten, die met patiënten en hun naasten bespreken wat zij willen en nodig hebben. De meerwaarde van interventies zoals gesprekshulpen of de behandeling van pijn of vermoeidheid worden erg gewaardeerd.

  Een praktische lezing over:

  • Hoe werk je goed samen in het belang van patiënt en diens naasten?
  • Wat is de meerwaarde van palliatieve teams?
  • De uitdagingen bij het inbedden van goede palliatieve zorg

 • Korte break

  14.45 uur

 • Hoe ga je om met rouw en verlies?

  15.15 uur
  door prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog en emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven

  Hoe moet je nu verder? Hoe de naasten nu verder? Wat doet het verlies met jou en met de naasten? Hoe kun je bijstaan in het verdriet?

 • Afsluiting & Netwerkborrel

  16.00 uur

Tijdens deze masterclass verdiept u zichzelf in de volgende onderwerpen:
 • Advance Care Planning
 • Betekenisvolle communicatie
 • Communicatieve vaardigheden
 • Depressie
 • Ethiek
 • Euthanasie
 • Gespreksvaardigheden
 • Grenzen tussen behandelen en te lang doorbehandelen
 • Hoop
 • Inbedden van goede palliatieve zorg
 • Palliatieve sedatie
 • Palliatieve teams
 • Palliatieve zorg in de eerste lijn: huisarts en hospice
 • Palliatieve zorg in het ziekenhuis
 • Pijn
 • Proces afscheid
 • Rouw
 • Spiritualiteit in palliatieve fase
 • Stervensfase
 • Uitgangspunten palliatieve zorg
 • Vermoeidheid
 • Wat u in de praktijk leert
 • Zingevingszorg
 • Zorg in de stervensfase
 • Zorg voor de dokter zelf
 • Zorgplan
Een dag in het teken van de weg naar de dood en de dood zelf.